Vesna Lončar Cindrić
Diplomirala na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu i stekla zvanje diplomirani informatičar. Pedagošku grupu predmeta položila na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Imenovana voditeljem Županijskog stručnog vijeća učitelja informatike Brodsko-posavske županije. Završila nekoliko on-line programa, te E-learning akademiju, smjer management. Autor digitalnog priručnika i edukator na projektu IctEdu. Promovirana u učitelja savjetnika. Član Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja i smotri radova iz informatike, autor i koautor zadataka za kategoriju Osnove informatike. Koordinator školskog tima u projektu Sigurnost djece na internetu.