Tamara Đurđević Filipović
Učiteljica prirode i biologije u Osnovnoj školi Popovača. Rad sa djecom smatram vrlo važnim i kreativnim poslom za koji treba puno volje i u koji treba ulagati jako puno truda. Rad na projektu kao što je ovaj omogućio mi je stjecanje novih spoznaja iz svijeta medija koji su mi do sada bili nepoznati. To mi donosi dodatnu radost jer na taj način i sama postajem dio nečega novog što će, sigurna sam, pridonijeti boljoj budućnosti naše djece. Slobodno vrijeme provodim što je moguće više u prirodi, družeći se sa svojom kćeri, vozeći bicikl, šećući, radeći u vrtu, čitajući, uređujući svoj dom i smišljajući neke nove ideje :-)