Nikolina Mandić
Zovem se Nikolina Mandić. Rođena sam 2.7.1985. u Osijeku. Diplomirala sam geografiju i povijest na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Učiteljica sam geografije u osnovnoj školi ,,Mladost’’ od 2010. godine.

Uživam u svom poslu i radu s djecom jer ispunjava te omogućuje kreativnost i inovativnost. U nastavi geografije nove nam tehnologije olakšavaju pristup informacijama, omogućuju vjernije prikazivanje sadržaja i odlične su kao motivacija za rad, stoga ih i učenici i ja rado koristimo.