Natalija Golovrški
Rođena sam 1974. u Novoj Gradiški, gdje sam završila osnovnu školu i jezičnu gimnaziju. Diplomirala sam na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na dvopredmetnom studiju kroatistike i fonetike. Od 1998. godine radim kao učitelj Hrvatskog jezika u osnovnoj školi. Dugo sam godina vodila novinarsku grupu škole. Radim u uredništvu školske mrežne stranice.

Jedan sam od pet članova školskog tima u projektu Sigurnost djece na internetu. Rad u Projektu proširio mi je vidike i potvrdio me kao „timskog igrača“. Članica sam Izvršnog odbora Mažoretkinja grada Nove Gradiške. Zajedno s drugim roditeljima Udruge sudjelujem u organizaciji kulturnih i javnih manifestacija u gradu i natjecanja na kojima mažoretkinje sudjeluju. O njihovim uspjesima pišem za medije (gradske portale i lokalne novine). Radila sam kao lektor i korektor na nizu manjih projekata – kataloga i brošura i velikom projektu o muškim i ženskim narodnim nošnjama Zapadne Slavonije.