Maja Loina
Rođena sam 13. siječnja 1982. godine u Zagrebu. Osnovnoškolsko obrazovanje završila sam u Osnovnoj školi Ludina u Velikoj Ludini, a opću gimnaziju u Srednjoj školi Ivan Švear u Ivanić Gradu Godine 2000. upisala sam Učiteljsku akademiju u Zagrebu, gdje sam 2005. stekla zvanje dipl. učitelj razredne nastave i matematike. Od 2007. godine radim u Osnovnoj školi Popovača u Popovači na radnom mjestu učiteljice matematike, gdje od prvoga dana obavljam i razredničke poslove, te vodim dodatnu (i dopunsku) nastavu iz matematike. Marljivim radom i upornošću mene i mojih matematičara redovito sudjelujem na školskim i županijskim natjecanjima, gdje moji učenici postižu izvrsne rezultate. Na Županijskom natjecanju 2011. godine sudjelovao je jedan učenik i osvojio 1. mjesto, 2012. godine sudjelovalo je dvoje učenika, te su osvojili 2. i 5. mjesto, 2013. sudjelovalo je četvoro učenika, te su dvojica osvojili osvojili 1. i 2. mjesto i 2014. godine sudjelovala su dva učenika, te su postigla 3. i 5. mjesto. Sudjelujem i u međunarodnom natjecanju „Klokan bez granica“, te u školskim projektima kao što je „Večer matematike“ i sl. Redovito se stručno usavršavam na županijskim skupovima. U nastavi koristim suvremena nastavna sredstva i pomagala. Uspješno surađujem s kolegama unutar naše škole, kao i s kolegama susjednih škola, ponajprije matematičarima.