Gordan Bijelić
Akademski slikar grafičar, učitelj Likovne kulture u Osnovnoj školi "Mato Lovrak" Nova Gradiška.
"Glavni krivac" za logo cijelog Projekta, nastanak Eve, Lene, Rudija, Tonka i drugih likova iz udžbenika i priručnika .

"U desetom selu živi Antutun,
U njega je malko neobičan um.
On posao svaki na svoj način radi,
Jaja za leženje on u vrtu sadi."