POLITIKA PRIHVATLJIVOG KORIŠTENJA INFORMACIJSKO – KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJAKao škola partner u projektu Sigurnost djece na internetu, želimo da naša škola i u smislu sigurnosti na internetu bude zdravo i sigurno okruženje za učenike i djelatnike. Na zajedničkim edukacijama učitelja u školi i radionicama s učenicima na Satu razredne zajednice doneseni su zaključci koji ulaze u Politiku prihvatljivog korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Predstavit ćemo je i roditeljima na roditeljskim sastancima. Donesena PPK ući će u Kućni red Škole, a u slučaju nepoštivanja i kršenja pravila Politike postupat će se prema Pravilniku o pedagoškim mjerama.