1. INFORMACIJE

MODUL

NASTAVNA JEDINICA

ISHODI UČENJA

Učenici će:

1. MODUL (1. i 2. razred)

Dobro došli u novi svijet

-opisati mogućnosti interneta

-povezati stvarni svijet s internetom

Pretraživanje: Kako u šumi pronaći stablo

-razlikovati izvore informacija

-pronaći informacije s različitih izvora (Internet, knjiga, živa riječ)

Pretraživanje: Nije svaka jabuka slatka

-razlikovati dobre i loše informacije

Vrednovanje informacija: Kako odabrati pravu jabuku

-koristiti sadržaje s obrazovnog portala uz pomoć odrasle osobe

Zaštita osobnih podataka: Digitalni trag

-prepoznati digitalne tragove i njihovu trajnost

-izdvojiti osobni podatak koji će objaviti na internetu

-prepoznati važnost odgovornog ponašanja

2. MODUL (3. i 4. razred)

Uhvati me ako znaš

-opisati pojam informacija i internet

-pronaći informacije na internetu na zadani pojam

-iskazati zainteresiranost za pronalaženje informacija

Internetski pribor

-prepoznati google kao alat pomoću kojeg pronalaze informacije na internetu

-pretraživati sadržaje na internetu pomoću tražilice google

Nije zlato sve što sja

-razlikovati dobre strane interneta (brz pristup informacijama) i loše strane interneta (netočne i dobi neprikladne informacije)

-prepoznati opasnost

Na izvoru

-prepoznati e-izvore

-koristiti sadržaje e-izvora

Čije je što

-objasniti pojam autorsko pravo

-prepoznati oznake autorskog djela

- zaštićene sadržaje koristiti u skladu s pravilima o poštivanju autorskih prava

Za mene samo najbolje

-objasniti zašto je dobro koristiti različite internetske tražilice za pretraživanje

-shvatiti da pretraživanjem više različitih stranica mogu dobiti bolje i točnije rezultate

-vrednovati i procijeniti vjerodostojnost informacija i stranica s nastavnim sadržajima po kriterijima pouzdanosti, točnosti, uporabljivosti, istinitosti…

3. MODUL (5. i 6.razred)

Digitalni tragovi

-objasniti pojam digitalni trag na konkretnom vlastitom primjeru

-demonstrirati primjere dobre strane dijeljenja informacija na internetu i njihovog brzog širenja

-razlikovati prikladne informacije od neprikladnih nakon provedene analize

-uočiti posljedice nepromišljenog objavljivanje neprikladnih informacija (slike, video…)

Tko sam ja online?

-istražiti i usporediti vlastite offline i online identitete

-shvatiti da internet pruža slobodu odabira kako će se predstaviti drugima (online)

-preispitati različita predstavljanja sebe na internetu te odrediti jesu li štetna ili bezopasna

Digitalna pismenost

-objasniti pojam digitalna pismenost

-razlikovati objektivnu informaciju od senzacionalističke

-grupirati informacije prema kriteriju objektivnosti

4. MODUL

(7. i 8. razred)

Moj ugled

- odabrati sadržaje kojima kreiramo vlastiti online identitet

-otkriti vlastite digitalne tragove

-grupirati (vlastite) digitalne tragove prema kriteriju prihvatljivosti

-popraviti neprihvatljive digitalne tragove2. KOMUNIKACIJE

MODUL

NASTAVNA JEDINICA

ISHODI UČENJA

Učenici će:

1. MODUL (1. i 2. razred)

Moje mjesto za igru i zabavu

-nabrojati mogućnosti rada na internetu

-odigrati igru na internetu u nazočnosti učitelja

-koristiti primjerene on-line igrice

Pristojno ponašanje

-primijeniti pravila ponašanja iz stvarnog svijeta u virtualnom

Ponašanje za 5

-nadopuniti osnovna pravila Internet bontona

-objasniti i prihvatiti posljedice nepoštivanja pravila

Uzoran stanovnik u virtualnom svijetu

-primjenjivati pravila pristojnog ponašanja i prepoznati posljedice

Poruka koja najbrže stiže

-prepoznati načine primanja i slanja poruka (brzina, nesporazumi, jasnoća, ljubaznost)

Dobre poruke

-primjenjivati pravila uljudne komunikacije (igrica slanja maila)

2. MODUL ( 3. i 4. razred)

Pristojno ponašanje

-nabrojiti pravila ponašanja na internetu

-prepoznati svoje i ponašanje drugih

-prilagoditi svoje ponašanje pravilima

-utjecati na druge svojim pozitivnim primjerom

"Uguglaj" svoje ime i ponosi se time

-opisati pojam digitalni ugled kao skup informacija objavljenih o nekome na internetu

-prepoznati i objaviti osobne uspjehe za podizanje digitalnog ugleda

-brinuti o osobnom digitalnom ugledu

Ispeci pa reci

-prisjetiti se da je digitalni ugled skup informacija objavljenih o nekome na internetu

-zaključiti da na digitalni ugled utječu svi njihovi tragovi u komunikaciji (poštivanju pravila na internetu, poruke na mobitelu, komunikacija pri igranju on-line igrica) na IT uređajima

Pametno odluči, zabavi se i nauči

-navesti primjerene on-line igrice

-koristiti primjerene on line igrice za učenje

-prihvaćati pozitivne poruke on line igrica

Pokaži što znaš

- koristiti videokonferencijske programe za međuučeničku suradnju i učenje

-pokrenuti međuučeničku suradnju

-prihvatiti važnost timskog rada

-prakticirati timski rad

3. MODUL (5. i 6. razred)

Moje online susjedstvo

-promišljati kako komuniciraju s različitim ljudima u stvarnom životu

-razlikovati grupe ljudi po razinama komunikacije

-kreirati ilustracijom svoje virtualno susjedstvo prema napravljenoj podjeli

Pametno s mobilnim uređajima

-odrediti koje informacije smiju, a koje ne smiju dijeliti putem mobilnih uređaja

-otkriti kako blokirati neželjene pozive, tekstualne poruke ili neželjenu poštu na mobilnim uređajima

-odabrati od ponuđenih aplikacija mobilnu aplikaciju primjerenu njihovom uzrastu

Riječi mogu povrijediti

-razviti empatiju s onima koji su dobili uvredljive poruke
-primijeniti pristojno ponašanje online
-procijeniti gdje je granica između korektne i nekorektne komunikacije
-objasniti kako postoje različiti načini na koje učenici mogu biti povrijeđeni
-zaključiti što znači biti hrabar i zauzeti se za druge offline i online

Z generacija

-objasniti svojim riječima pojam digitalnog doba

-usporediti način komunikacije između ljudi nekad i sad

-prepoznati važnost korištenja digitalnih medija u današnje doba i njihovu sveprisutnost

Dobre i loše strane digitalnog doba

-razlikovati pozitivne i negativne karakteristike digitalnog doba

-istaknuti opasnosti koje krije korištenje digitalnih medija (cyberbullying, sexting, trolling, online ugled, kriminal na internetu, pretjerano korištenje interneta...)

-diskutirati o vlastitoj uporabi digitalnih medija

4. MODUL (7. i 8. razred)

Digitalni građanin

-objasniti pojam „digitalni građanin“

-utvrditi osobine odgovornog digitalnog građanina

-pokazati kako pisanjem bloga digitalni građanin sudjeluje u oblikovanju digitalnog svijeta

-digitalnim kompasom utvrditi koje vrijednosti digitalni građanin zastupa

Prava i odgovornosti

-izreći svoja online prava i odgovornosti

-razlikovati odgovorno od neodgovornog online ponašanja

-ukazati na zakonske posljedice kršenja prava

Privatnost i dijeljenje sadržaja

-utvrditi koje informacije i sadržaje nije poželjno stavljati online

-grupiranje sadržaja na osobne i javne sadržaje

Moja uključenost

-razlikovati karakteristike komunikacije na društvenim mrežama u odnosu na komunikaciju licem u lice

-razumjeti razloge pogrešnog interpretiranja poruka

-predložiti načine kojima se izbjegava pogrešno tumačenje poruka

-ovladati pravilima pisane komunikacije u online aktivnostima

Budi svoj

-utvrditi osobne vrijednosti u online i offline komunikaciji

-istražiti utjecaj vršnjaka na izgrađivanje sustava vrijednosti

-analizirati ponašanja na konkretnim primjerima prema kriteriju iskrenosti

3. STVARANJE SADRŽAJA

MODUL

NASTAVNA JEDINICA

ISHODI UČENJA

Učenici će:

1. MODUL (1. i 2. razred)

Moj kreativni rad (uporaba alata za crtanje)

-kreativno se izraziti u jednostavnim multimedijskom programu

-predstaviti i objasniti svoj rad

-prepoznati i opisati pojam autorskih prava

Poštujem tuđi rad

-tražiti dozvole za preuzimanje tuđih uradaka

-prepoznati i opisati pojam autorska prava

2. MODUL (3. i 4. razred)

Manje je mučenje uz online učenje

-nabrojiti načine izrade multimedijskih sadržaja (postera, stripa, pjesme, prezentacije)

-izrađivati i koristiti multimedijske sadržaje (tagxedo, pixton, powerpoint)

-uočiti razliku između privatne i javne objave sadržaja

-izrađivanjem multimedijalnih sadržaja razvijati digitalnu kreativnost

Copy - paste - što dozvoljeno jest?

-zaključiti da je preuzimanje tuđih radova bez dozvole (presnimavanje glazbe, filmova, igrica, slika, prezentacija, sastavaka) krađa

-osuđivati takvo ponašanje

Autor je za

-prepoznati i rabiti tuđe dozvoljene sadržaje (prezentacije, tekstovi, fotografije)

-pri kreiranju vlastitih sadržaja poštivat će autorska prava (npr. navesti autora)

3. MODUL (5. i 6. razred)

Copy - paste

-objasniti pojmove autorstva, piratstva i plagijata

-razmišljati o piratstvu i plagijatu kao neodgovornom ponašanju na konkretnim primjerima

-prepoznati copyright znak

-koristiti Creative Commons licence

Ovo je moje

-opisati čemu služe autorska prava i tko ima pravo na njih

-stvoriti pomoću on line alata svoj autorski rad (Glogster, Pixton, Blog, Onemotion ili sl.), navesti dozvolu korištenja i označiti copyright znakom

-razlikovati privatnu od javne objave autorskog rada

-navesti postupke kada se povrijede naša autorska prava

4. MODUL (7. i 8.razred)

„Mašta je sve“

A.Einstein

-upoznati i upotrijebiti različite alate za izražavanje kreativnosti(alati za izradu videa i animacije)

Kreativnost na djelu

-prepoznati plagiranje na konkretnim primjerima

-osmisliti vlastiti autorski rad (spot/animaciju) poštujući autorska prava

Moj autorski rad

-stvoriti i objaviti vlastiti rad

4. SIGURNOST

MODUL

NASTAVNA JEDINICA

ISHODI UČENJA

Učenici će:

1. MODUL (1. Ii2. razred)

Nepoznatim osobama ne govorim svoje ime

-objasniti pojam osnovnih osobnih podataka

-dati primjer svojih osnovnih osobnih podataka (ime i prezime, adresa, telefon, slika)

-odgovorno koristiti svoje osobne podatke

Neznanac s druge strane ekrana

-prepoznati opasnost koja prijeti od nepoznate osobe

-tražiti pomoć odrasle osobe

Kako računalo utječe na moje zdravlje

-procijeniti načine držanja tijela pri radu na računalu i količinu provedenog vremena za računalom

-početi pravilno sjediti za računalom

-brinuti o načinima provođenja slobodnog vremena

Računalo i zdravlje

-odabrati i primijeniti zdrave navike ponašanja za vrijeme rada na računalu

-procijeniti količinu vremena provedenog u virtualnom i stvarnom svijetu

-prihvatiti preporuke o količini vremena pred računalom

I računalo može čuvati okoliš

-objasniti kako štitimo okoliš pravilnim korištenjem računala i mobilnih uređaja

-racionalno koristiti računala

2. MODUL (3. i 4. razred)

Digitalna osobna iskaznica

-nabrojiti osobne podatke (ime i prezime, adresu, broj. telefona, školu, datum rođenja, fotografiju)

-prihvatiti važnost čuvanja osobnih podataka

-navesti primjere u kojima su prilikom prijave njihovi osobni podaci zaštićeni (AAI)

-poštivati tuđe osobne podatke

Log-out, društvo je na igralištu

-opisati posljedice dugotrajnog boravka za računalom

-prihvatiti važnost vremenskog ograničenja boravka za računalom

-brinuti o osobnom zdravlju

Računalna viroza

-prepoznati znakove zaraženosti računala (usporen rad, vizualna i zvučna upozorenja)

-povezati zaraženost računala s virusima

-prepoznati važnost antivirusnih programa

Zeleni monitori

-prepoznati elektronički otpad (monitori, baterije i sl.)

-zaključiti da je opasno zagađivati prirodu el. otpadom

-slijediti upute o zbrinjavanju el. otpada

3. MODUL (5. i 6. razred)

Ja imam dobru lozinku, a ti?

-istaknuti važnost i svrhu lozinki

-prepoznati obilježja dobre lozinke

-primijeniti obilježja dobre lozinke pri izradi nove lozinke

-stvoriti sigurnu lozinku po uputama iz nastavne jedinice

-provjeriti sigurnost svoje lozinke

Poštuj svoje i tuđe osobne podatke

-analizirati zašto ne bi trebali podijeliti osobnu informaciju s nekim na mreži bez dopuštenja odrasle osobe u koju imaju povjerenja

-procijeniti za koje tuđe osobne informacije nam je potrebno dopuštenje za dijeljenje

-raspraviti o mogućim neželjenim posljedicama nepromišljenog dijeljenja podataka

Pravila privatnosti

-objasniti što su to pravila privatnosti i uvjeti korištenja

-utvrditi važnost čitanja uvjeta korištenja na konkretnom primjeru

-provjeravati pravila o privatnosti stranica koje posjećuju

Opasnost gdje god kreneš

-prepoznati stranice na kojima se objavljuju neprimjereni sadržaji

-prepoznati komercijalne motive koji se kriju iza mnogih ovakvih stranica

-uočiti elemente koji stranicu čine rizičnom i blokirati spam poruke, viruse i pop-up

Krađa identiteta

-prepoznati i objasniti pojam krađe identiteta i frapea

-navesti potencijalne probleme (posljedice) vezane uz online prevare i krađu identiteta

-pronaći načine za izbjegavanje online prevara i krađa identiteta

Vrijeme je za spavanje

-utvrditi koliko su dnevno vremena proveli online

-istražiti kako kvalitetno provoditi vrijeme na internetu

-procijeniti kolika je važnost druženja s prijateljima i fizičke aktivnosti

-isplanirati vrijeme provedeno za računalom

4. MODUL (7. i 8.razred)

Odgovorno = sigurno

-prepoznati situacije u kojima su ugrožena ljudska prava

-prijaviti neprimjerene sadržaje na mrežnim stranicama

-prepoznati govor mržnje - reagirati

Znaš li na što pristaješ?

-ovladati pravilima korištenja društvenih mreža (Facebook, Instagram,Ask.fm)

-utvrditi rizike online kupovine

-diskutirati o mogućoj zloporabi objavljenih materijala

Upravljam svojim vremenom

-prepoznati ponašanja koja ukazuju na pretjeranu uporabu interneta

-otkriti negativne utjecaje pretjerane upotrebe interneta na zdravlje

-analizirati i reorganizirati vrijeme provedeno na internetu

Eko prijatelji

-objasniti važnost oporabe elektroničkog otpada radi očuvanja okoliša

-provesti akciju zbrinjavanja elektroničkog otpada u školi

-pripremiti letak s popisom tvrtki koje zbrinjavaju elektronički otpad


5. RJEŠAVANJE PROBLEMA

MODUL

NASTAVNA JEDINICA

ISHODI UČENJA

Učenici će:

1. MODUL (1. i 2. Razred)

Nasilnici na mreži

-prepoznati nasilje na internetu

-tražiti pomoć odrasle osobe

-izvijestiti o neugodnom događaju na internetu

Čarobna kutija

-rukovati osobnim računalom i mobilnim uređajima (uključivanje i isključivanje) uz vodstvo učitelja.

-brinuti o osobnom računalu i mobilnom uređaju

2. MODUL (2. i 3. razred)

Moj novi prijatelj

-navesti načine na koje može upoznati novog prijatelja na internetu (online igraći serveri)

-zaključiti da je komunikacija s nepoznatom osobom u virtualnom svijetu jednako opasna kao i u stvarnom svijetu

-uočiti i osuditi nasilnu verbalnu komunikaciju igrača

-prepoznati opasnosti koje mu prijete pri susretu s nepoznatom osobom

-osvijestiti da postoje osobe i službe (RED BUTTON) kojima se može obratiti za pomoć

Šetnja prirodom

-uočiti inovativna rješenja koja pružaju aplikacije na prijenosnim uređajima

-koristiti aplikacije kao pomoć u učenju (aplikacija kompas za snalaženje u prirodi, ravnalo…)

-iskazati zainteresiranost za korištenje navedenih aplikacija i otkrivanje novih

Riješimo problem zajedno

-uočiti i prepoznati nasilnu verbalnu komunikaciju (govor mržnje) pri korištenju mobilnih tehnologija

-predlagati prihvatljive načine rješavanja problema

-sudjelovati i pomagati u rješavanju problema nasilnog vršnjačkog ponašanja

3. MODUL (5. i 6. razred)

Elektroničko nasilje

-uočiti neke ključne sličnosti i razlike između klasičnog nasilja i elektroničkog nasilja

-prepoznati vrste i oblike elektroničkog nasilja

-dati primjere elektroničkog nasilja iz svakodnevnog života

Snaga riječi

-prepoznati govor mržnje

-procijeniti što je, a što nije uvredljivo i štetno pri online komunikaciji

-opisati što treba napraviti kada uoče nekorektno ponašanje

-pokazati empatiju prema osobama koje su pretrpjele nekakav način maltretiranja i pomoći savjetima kako bi se spriječio govor mržnje

Online igre

-prepoznati nasilne igrače u igrama

-prosuditi koje su igre za njih prikladne, a koje nisu

-objasniti načine zaštite od online predatora

SOS

-diskutirati o tome kome bi se obratili za pomoć ako bi oni sami bili žrtve elektroničkog nasilja

-razvijati empatiju prema osobi koja trpi elektroničko nasilje

-prepoznati načine i metode kako se odgovorno nositi s nasiljem na internetu

-pronaći moguća rješenja kako pomoći drugima u slučaju nasilja na internetu

4. MODUL (7. i 8. razred)

Što učiniti?

-navesti i opisati posljedice elektroničkog nasilja na konkretnom primjeru

-zaključiti koji su najbolji načini rješavanja elektroničkog nasilja

-iskazati vlastite osjećaje.

-koristiti odgovarajući način rješavanja elektroničkog nasilja

Nisi sam

-prihvatiti vlastitu odgovornost u rješavanju nasilja na internetu

-suprotstaviti se nasilju na internetu

-koristiti vršnjačku pomoć

Claire je mislila da zna

-objasniti pojam grooming

-utvrditi opasnost komunikacije s nepoznatom osobom

-utvrditi razliku online i offline prijatelja

-uvidjeti rizik odlaska na sastanak s nepoznatom osobom

-utvrditi strategije pomoći

Ugrožena sigurnost

-iskazati brigu prema žrtvama

-riješiti problem primjenom naučenih pravila

-utvrditi komu i kako prijaviti slučajeve uznemiravanja

-pružiti vršnjačku pomoć

Kad privatno postane javno

-objasniti pojam seksting

-utvrditi osobne, društvene i zakonske posljedice

-razviti odgovornost kao jednu od osobina digitalnoga građanina

Ovo bi mogla biti tvoja priča

-razviti odgovornost kao jednu od osobina digitalnog građanina

-prepoznati strategije za nošenje s pritiskom vršnjaka

 

Preuzmite cijeli kurikulum u PDF formatu

Preuzmite dokument Uvod u kurikulum u PDF formatu